เพลงประกอบซีรีย์ Lee Juck (이적) - Interlocking Fingers(깍지) OST Part.10 (เนื้อเพลง+คาราโอเกะ)


Moonlight Drawn by Clouds OST Part. 10내가 너를 볼 때면
แน กา นอ รึล พล แต มยอน
나를 보는 것 같아
นา รึล โพ นึน กอท กา ทา
우린 참 닮은 게 많아
อู ริน ชัม ทัล มึน เก มา นา
홀로 숨어 울 때면
ฮึล โร ซู มอ อล แต มยอน
내가 우는 것 같아
แน กา อู นึน กอท กา ทา
차마 달래려다 말아
ชา มา ทัล แร รยอ ดา มา รา

어쩌면 우리 둘은 오래 전부터
ออ จอ มยอน อู รี ทู รึน โอ แร ชอน บู ทอ
이 세상에 던져지기 전부터
อี เซ ซัง เง ตอน จยอ จี กี ชอน บู ทอ
서로 떨고 있는
ซอ โร ตอล โก อิท นึน
작은 두 손 깍지 낀 채로
ชา กึน ดู ซน กัก จี กิน แช โร
지켜주길 다짐했던 것 같아
ชี คยอ จู กิล ทา ชิม แฮท ตอน กอท กา ทา

다시 우리가 하나 된다면
ทา ชี อู รี กา ฮา นา ดเวน ดา มยอน
절대 헤어지지 말자
ชอล แต เฮ ออ ชี จี มัล ชา
모진 비바람이 흔들어도
โม ชิน บี บา รา มี ฮึน ดือ รอ โด
우리 쓰러지지 말자
อู รี ซือ รอ ชี จี มัล ชา

어쩌면 우리 둘은 오래 전부터
ออ จอ มยอน อู รี ดู รึน โอ แร ชอน บู ทอ
이 세상에 던져지기 전부터
อี เซ ซัง เง ทอน ชยอ ชี กี ชอน บู ทอ
서로 떨고 있는
ซอ โร ตอล โก อิท นึน
작은 두 손 깍지 낀 채로
ชา กึน ดู ซน กัก จี กิน แช โร
지켜주길 다짐했던 것 같아
ชี คยอ จู กิล ทา ชิม แฮท ตอน กอท กา ทา

다시 우리가 하나 된다면
ทา ชี อู รี กา ฮา นา ดเวน ดา มยอน
절대 헤어지지 말자
ชอล แต เฮ ออ ชี จี มัล ชา
모진 비바람이 흔들어도
โม ชิน พี บา รา มี ฮึน ดือ รอ โด
우리 쓰러지지 말자
อู รี ซือ รอ ชี จี มัล ชา

제발 다시 우리가 하나 된다면
เช บีล ทา ชี อู รี กา ฮา นา ดเวน ดา มยอน
절대 헤어지지 말자
ชอล แต เฮ ออ ชี จี มัล ชา
모진 비바람이 흔들어도
โม ชิน พี บา รา มี ฮึน ดือ รอ โด
우리 쓰러지지 말자
อู รี ซือ รอ ชี จี มัล ชา

우리 떨어지지 말자
อู รี ตอ รอ ชี จี มัล ชา
우리 무너지지 말자
อู รี มอ นอ ชี จี มัล ชา

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

เนื้อเพลง คำอวยพร : SPF

เนื้อเพลง ไม่เคย - 25hours

เนื้อเพลง อยากเจอ - Blue Shade (Reason of loneliness)